Cuti Besar

Ketentuan Cuti Besar

 1. Cuti Besar dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara terus menerus untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
 2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan
 3. Cuti besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama/Ibadah Haji.
 4. apabila ada kepentingan dinas yang mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) Tahun.
 5. selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.
 6. PNS yang mengambil cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
 7. Cuti besar harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi.
 8. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 9. Cuti besar yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama, diajukan sekurang- kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal keberangkatan.

Syarat Pengajuan Cuti Besar

 1. Permohonan Cuti Besar kepada atasan
 2. SK Pangkat Terakhir
 3. Bukti penyetoran Ibadah Haji (apabila digunakan untuk memenuhi kewajiban agama)
 4. Masing-masing rangkap 2 (dua)